Kulturno srce Dobja

Projektno partnerstvo:

  • LAS »Od Pohorja do Bohorja«
  • Občina Dobje
  • Karl Čadej, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
  • Kulturno društvo Dobje

Opis projekta:

LAS »Od Pohorja do Bohorja« je v skladu z uresničevanjem ciljev in kazalnikov SLR LAS »Od Pohorja do Bohorja« v Občini Dobje zaznala potrebo po prenovi osnovne infrastrukture, namenjene kulturnim dejavnostim. V Dobju je že od nekdaj prisotna ljubezen do glasbe, plesa, petja in gledaliških predstav. Že daljnega leta 1902 sta tam delovala tamburaški zbor in dramska skupina Dobje.

V sklopu operacije se bo izvedla investicijska prenova notranjosti Kulturnega doma Dobje z namenom izboljšanja izvajanja kulturnih in drugih prireditev v občini, ter zagotavljanje varnosti obiskovalcev prireditev in drugih dogodkov. Obnovljene kulturne površine bodo namenjene tako učencem šole, kot tudi različnim društvom ter krajanom (ranljivim skupinam: otrokom, mladim, ženskam, starejšim idr.), ki najdejo v kulturnem domu svoj prostor za udejstvovanje in izvajanje aktivnosti.

Glavne dejavnosti

V sklopu operacije se bo izvedla investicijska prenova notranjosti Kulturnega doma Dobje z namenom izboljšanja izvajanja kulturnih in drugih prireditev v občini, ter zagotavljanje varnosti obiskovalcev prireditev in drugih dogodkov.

Občina Dobje želi izvesti investicijska obnovitvena dela v objektu Kulturnega doma Dobje. Izvedla se bo obnova notranjosti dvorane v pritličju, obnova pisarne ter arhiva v kletnih prostorih. Obstoječa dvorana je v dotrajanem stanju, zato je njena prenova nujna. Predvidenih je več nujnih vzdrževalnih del za zagotavljanje kvalitetnejšega in varnejšega prireditvenega prostora.

Uradna otvoritev prenovljene notranjosti doma se bo odvila ob okroglem jubileju prireditve Pokaži kaj znaš v mesecu juliju 2023. Del prireditve namreč poteka tudi v dvorani. Program otvoritve bo pripravilo Kulturno društvo Dobje, pogostitev pa Karl Čadej, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Trajanje aktivnosti: marec 2023 – oktober 2023

Celotna vrednost operacije: 106.368,63 EUR

Znesek sofinanciranja CLLD: 60.493,95 EUR

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_sl

Povezava na spletno stran PRP: https://skp.si/

SHIFT + A