POB - časopis LAS Od Pohorja do Bohorja

LAS »Od Pohorja do Bohorja« izdaja vsako leto časopis, v katerem je predstavljena aktualno dogajanje LAS, ter projekti, sofinancirani v okviru pobude LEADER. V snovanje časopisa so vključene Občine območja LAS »Od Pohorja do Bohorja« in upravičenci projektov.

Na začetku je POB izhajal kot e-časopis, avgusta 2010 pa je prvič izšel v tiskani obliki. Od takrat izhaja enkrat letno. Tiskani POB brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva na območju občin LAS "Od Pohorja do Bohorja".

Arhiv izdanih POB-ov v obdobju 2007-2013 najdete tukaj.

Arhiv izdanih POB-ov v obdobju 2014-2020 pa najdete spodaj.

Datoteke

SHIFT + A