LAS »Od Pohorja do Bohorja« za vse generacije

Projekt LAS »Od Pohorja do Bohorja« za vse generacije je skupen projekt lokalnih skupnosti in projektnih partnerjev območja LAS »Od Pohorja do Bohorja«. Cilj projekta je  vzpostavitev šestih medgeneracijskih točk na območju urbanih središč LAS »Od Pohorja do Bohorja« v občinah Dobrna, Oplotnica, Slovenskih Konjicah, Šentjur, Vitanje in Zreče, ter ostale spremljevalne projektne aktivnosti, v sklopu katerih bodo vzpostavljeni pogoji za trajne medgeneracijske povezave.

Prijavitelj projekta je LAS »Od Pohorja do Bohorja«, projektno partnerstvo dopolnjujejo:

 • Občina Dobrna in Društvo vseživljenjskega učenja Dobrna,
 • Občina Oplotnica in Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (enota Oplotnica),
 • Občina Slovenske Konjice, Šolski center Slovenske Konjice – Zreče in Mladinski center Dravinjske doline
 • Občina Šentjur, Topstar, Jure Godler s.p. in Društvo upokojencev Šentjur,
 • Občina Vitanje in Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga,
 • Občina Zreče in LTO Rogla – Zreče, GIZ
 • Razvojna agencija Kozjansko.

Glavni cilji projekta in namen projekta so:

 • vzpostavitev šestih medgeneracijskih povezav na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«,
 • ureditev javne infrastrukture za medgeneracijsko povezovanje in druženje v občinah Dobrna, Oplotnica, Slovenskih Konjicah, Šentjur, Vitanje in Zreče,
 • izboljšanje kakovosti življenja v urbanih središčih.

Projektne aktivnosti:

 • ureditev površin za medgeneracijsko druženje v Dobrni (zunanje fitnes naprave, večji kompleksni otroški igrali, izdelava zloženk, medgeneracijsko druženje),
 • ureditev športno-rekreativno-družabnega prostora v Oplotnici (asfaltni pumptrack, umestitev knjigobežnice in pametne klopi),
 • trajnostna ureditev coworking prostorov v Slovenskih Konjicah (ureditev prostorov in izvedba podjetniških aktivnosti za potencialne in že obstoječe podjetnike),
 • ureditev parkirišča za avtodome v Šentjurju za medgeneracijsko druženje (postajališče za avtodome, otroško igrišče, parkovna ureditev, izvedba medgeneracijskega dogodka),
 • investicijsko vzdrževanje na Objektu Ksevt v Vitanju (prenova dotrajanega poda na strehi, razvijanje kulturnih vsebin, izvedba medgeneracijskih kulturnih dogodkov),
 • investicijsko vzdrževalna dela v prostorih Stare železniške postaje v Zrečah (ureditev prostorov, nakup multimedije, priprava in izvedba programov v Stari železniški postaji),
 • promocija operacija projekta in izvedenih aktivnosti (promocijski video, zloženka in pobarvanka),
 • vodenje in koordinacija projekta.

Projektne aktivnosti se bodo izvajale v letih 2022 in 2023, in sicer v obdobju od:

 • 14. 3. 2021 do 30. 4. 2023

Vrednost celotnega projekta (z DDV): 499.560,18 EUR

Pričakovana višina sofinanciranja iz sklada ESRR: 264.623,45 EUR

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

SHIFT + A