Javni poziv za oblikovanje Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja«

Razvojna agencija Kozjansko, skupaj z občinami Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče, objavlja javni poziv za oblikovanje Lokalne akcijske skupine (LAS) »Od Pohorja do Bohorja« v obdobju 2014-2020.

Razvojna agencija Kozjansko, skupaj z občinami Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče, objavlja javni poziv za oblikovanje Lokalne akcijske skupine (LAS) »Od Pohorja do Bohorja« v obdobju 2014-2020.

LAS »Od Pohorja do Bohorja«, ki vključuje občine Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče, je uspešno zaključila izvajanje pristopa Leader v obdobju 2007-2013 (izvedenih 71 Leader projektov), zato so se omenjene občine, skupaj z Razvojno agencijo Kozjansko, ki je bila v tem obdobju Upravljavec LAS, odločile, da bodo s sodelovanjem in izvajanjem pristopa »od spodaj navzgor«, nadaljevale tudi v obdobju 2014-2020.

Skladno z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, in je bila objavljena v Uradnem listu RS 16. junija 2015, je potrebno vse lokalne akcijske skupine na novo ustanoviti.

V ta namen je bil že 26. marca 2015 objavljen javni poziv za vstop oz. članstvo v Lokalni akcijski skupini »Od Pohorja do Bohorja«, s povabilom vsem zainteresiranim na območju zgoraj navedenih občin k aktivnemu sodelovanju.

LAS »Od Pohorja do Bohorja« za obdobje 2014-2020 bo organizirana kot pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov na območju s skupnimi lokalnimi potrebami in izzivi, s skupnim ciljem uravnoteženega razvoja lokalnega območja ter uresničevanja lokalnih razvojnih potreb po pristopu »od spodaj navzgor«.

Partnerstvo v LAS, na območju občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče, bo sestavljeno po tripartitnem načelu, in sicer iz predstavnikov:

  • zasebnega sektorja (posamezniki, kmetje, društva, nevladne organizacije, drugi predstavniki civilne družbe …),
  • ekonomskega sektorja (podjetniki, podjetja, druge ekonomske institucije …),
  • javnega sektorja (občine, javni zavodi, druge javne institucije).

Članstvo v LAS je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji.

Pristopna izjava se nahaja pod to novico ali na RA Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, Šentjur, kjer lahko dobite tudi dodatne informacije, na tel. št. 03 747 13 02, e-naslovu info@las-pohorje-bohor.si.

SHIFT + A