LAS »Od Pohorja do Bohorja« nadaljuje z izvajanjem pristopa Leader

Lokalna akcijska skupina (LAS) »Od Pohorja do Bohorja« izvaja delavnice za pripravo strategije lokalnega razvoja (SLR) za obdobje 2014-2020.

Lokalna akcijska skupina (LAS) »Od Pohorja do Bohorja« izvaja delavnice za pripravo strategije lokalnega razvoja (SLR) za obdobje 2014-2020. Delavnice, ki so že bile izvedene v Oplotnici, Vitanju, Zrečah, na Dobrni in v Slovenskih Konjicah, so namenjene lokalnemu okolju, t.j. posameznikom, društvom, podjetjem idr., da sami aktivno sodelujejo pri analizi dejanskega stanja na območju ter na podlagi tega oblikujejo želene cilje razvoja podeželja.

Udeleženci delavnic so izkazali velik interes za vključevanje v LAS »Od Pohorja do Bohorja«, saj imajo številne projektne ideje, katerih realizacija bo vzpostavila pogoje za ohranjanje in razvoj njihove dejavnosti, prispevala k boljšim pogojem za življenje ter hkrati prispevala k trajnejšemu razvoju podeželja. Prav tako se zavedajo, da je pomembno sodelovanje in vzpostavljanje partnerstev, s čimer se dosegajo trajnejši učinki, zato se pri oblikovanju projektnih idej že povezujejo med sabo in s skupnimi močmi pripravljajo kvalitetne projektne predloge za vključitev v SLR. Pri tem je pomembno tudi dobro sodelovanje z občinami, tako z vidika strokovne kot tudi finančne podpore.

LAS »Od Pohorja do Bohorja«, ki vključuje občine Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče, je uspešno zaključila izvajanje pristopa Leader v obdobju 2007-2013 (izvedenih 71 Leader projektov), zato so se omenjene občine, skupaj z Razvojno agencijo Kozjansko, ki je bila v tem obdobju Upravljavec LAS, odločile, da s skupnim delom nadaljujejo tudi v novem obdobju. V ta namen bodo na celotnem območju izvedene številne delavnice in srečanja, katerih namen bo skupna priprava strategije lokalnega razvoja, s potrditvijo katere bo postala LAS upravičena do črpanja evropskih sredstev.

SHIFT + A