Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine

19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin

Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine je operacija sodelovanja Lokalnih akcijskih skupin. Poleg LAS »Od Pohorja do Bohorja« sodelujejo še: LAS V objemu Sonca, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Srce Slovenije, LAS Spodnje Savinjske doline, LAS Raznolikost podeželja.

S projektom želimo doseči večjo prepoznavnost zeliščarstva na območju LAS, tudi kot podjetniške priložnosti, ter razviti inovativno zeliščarsko turistično ponudbo.

CILJI PROJEKTA:

  • vzpostavitev pridelave zdravilnih zelišč na področju LAS »Od Pohorja do Bohorja«,
  • povečanje oskrbe z doma predelanimi zdravilnimi zelišči na področju LAS »Od Pohorja do Bohorja« in drugod po Sloveniji,
  • organiziranje prodajne mreže z zdravilnimi zelišči,
  • promocija in trženje zeliščarstva kot integralnega produkta (od rastline do izdelkov in povezanih storitev, tudi zgodbe in doživetja kot turističnega produkta).
SHIFT + A