Območje LAS

Lokalno partnerstvo Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja« (v nadaljevanju: LAS) se je oblikovalo na območju občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče, ki zajema območje v skupni velikosti 528,9 km² ter na katerem živi 49.337 prebivalcev (stanje na dan 1.7.2014, SURS).

LAS pokriva strnjeno območje sedmih občin in predstavlja homogeno geografsko in funkcionalno celoto. Pretežni del območja, ki ga pokriva LAS, spada v Savinjsko statistično regijo (območje občin Dobje, Dobrna, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče), medtem ko območje občine Oplotnica, spada v Podravsko regijo.

Območje se nahaja na jugovzhodu Slovenije in združuje Dravinjsko oz. Pohorje s Paškim Kozjakom in severozahodni del Kozjanskega do Bohorja. 

Spodaj je na voljo zemljevid in seznam vseh LAS v Sloveniji.

Datoteke

SHIFT + A