Vabljeni k soustvarjanju trajnostnega razvoja območja LAS Od Pohorja do Bohorja.

Lokalna akcijska skupina (LAS) Od Pohorja do Bohorja pričenja s pripravo Strategije lokalnega razvoja (SLR) območja LAS, ki bo zajela lokalne potrebe, pristope za višjo kakovost življenja v skupnosti in priložnosti razvoja območja, ter bo podlaga za razdelitev evropskih sredstev v programskem obdobju do leta 2027.

Vabimo vas, da se udeležite delavnic, na katerih bomo skupaj opredelili potrebe, izzive in potenciale območja, ter zastavili predloge ukrepov za realizacijo le-teh.

Delavnice se bodo izvajale v vseh lokalnih skupnostih območja LAS Od Pohorja do Bohorja, in sicer:

 • občina Zreče, 22. marec 2023 (sejna soba hotela Atrij Zreče (Terme Zreče), Cesta na Roglo 15, Zreče)
 • občina Vitanje, 23. marec 2023 (Center Noordung, Na vasi 18, 3205 Vitanje)
 • občina Šentjur, 28. marec 2023 (Podjetniški inkubator AUREA, Gorica pri Slivnici 28, 3263 Gorica pri Slivnici)
 • občina Slovenske Konjice, 29. marec 2023 (Dvorec Trebnik, Christianina soba, Grajska ulica 9, Slovenske Konjice)
 • občina Oplotnica, 4. april 2023 (sejna soba Občine Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica)
 • občina Dobrna, 11. april 2023 (konferenčna dvorana Kulturnega doma Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna)
 • občina Dobje, 13. april 2023 (Kulturni dom Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini)

Vse delavnice se bodo odvijale med 16. in 18. uro.

Vsebina delavnic:

 • predstavitev pristopa LEADER/CLLD,
 • predstavitev LAS Od Pohorja do Bohorja,
 • primeri izvedenih projektov v programskem obdobju 2014 – 2020,
 • potek priprave Strategije lokalnega razvoja za LAS Od Pohorja do Bohorja,
 • priprava SWOT analize območja LAS (prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti).

Prijava na delavnico: https://forms.gle/3dX2cc6QmcuMWgqV9

Lepo vabljeni!

SHIFT + A