Vzpostavitev kratke dobavne verige ekoloških produktov na območju LAS od Pohorja do Bohorja

Vlagatelj: Gričnik Jožica

Partnerji: Občina Zreče, Društvo kmetic Zarja Slovenske Konjice - Zreče

Razlog za  projekt Vzpostavitev kratke dobavne verige ekoloških produktov na območju LAS od Pohorja do Bohorja je odgovor na problem tega območja, opredeljen v SLR -  »ohranjena narava in oddaljenost  od večjih urbanih središč, daje območju LAS priložnost za razvoj kmetijstva. Narašča zanimanje za ekološko kmetijstvo, vendar je sodelovanje med velikimi in malimi ponudniki še precej nerazvito, in bo potrebno povezovanje še naprej spodbujati in krepiti«. Nosilka projekta izvaja dopolnilno dejavnost na kmetiji, ki se med drugim ukvarja tudi s pridelavo ekološkega sadja in zelenjave, in se je pred leti uspešno povezala z nekaj odjemalci njenih produktom na področju območja LAS »Od Pohorja do Bohorja«. Zaradi povečanega povpraševanja in z namenom povečanja dodane vrednosti na kmetiji, se je pojavila potreba po nakupu kombiniranega vozila, ki bo omogočal širjenje dejavnosti.

Operacije predvideva aktivnosti:

  • analiza stanja in izdelava strategije vzpostavitve kratke dobavne verige ekoloških produktov na območju LAS "Od Pohorja do Bohorja",
  • nakup kombiniranega vozila,
  • izvedba izobraževanja na temo lokalne oskrbe,
  • izvedba kuharskega tečaja,
  • izdelava FB strani.

Celotna vrednost operacije: 40.025,73 EUR

Znesek sofinanciranja CLLD: 29.134,67 EUR

SHIFT + A