Inovativno preurejena avtobusna postajališča kot stičišča

Vlagatelj: Občina Slovenske Konjice
Partnerji: JKP Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice, Združenje šoferjev in avtomehanikov Slovenske Konjice

Operacija predvideva aktivnosti ustrezne preureditve avtobusnih postajališč (urbane opreme, ureditev površin za plakatiranje in obveščanje), kot okolju prijazne preureditve z lesenimi materiali. Z operacijo se spodbuja uporaba javnega potniškega prevoza med postajališči, in posledično, z aktivnostmi usmerjenimi v krepitev osveščenosti in informiranosti, pozitivno vplivati tudi na okolje z zmanjševanjem izpustov toplogrednih plinov v ozračje, z ukrepi preprečevanja ter zagotavljanjem pogojev za družbeno odgovoren življenjski stil, varčevanje z viri, ločeno zbiranje odpadkov in zagotavljanja ustrezne infrastrukture, osnovnih storitev za bivanje in delo.

Aktivnosti operacije:

  • preureditev čakališč v okviru avtobusnih postajališč,
  • vzdrževanje avtobusnih postajališč in osveščanje o varstvu okolja,
  • organizacija in izvedba otvoritvenega dogodka v prvem tednu novega šolskega leta ter,
  • informiranje in obveščanje.

Celotna vrednost operacije: 54.956,10 EUR
Znesek sofinanciranja CLLD: 38.750,40 EUR
 

SHIFT + A