Vzpostavitev turistično-informacijskega centra Vitanje in ureditev okolice

Projekt je s pogodbo o sofinanciranju operacije odobrilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Akronim: TIC VITANJE

Prijavitelj: Občina Vitanje

Projektni partnerji: Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga, Turistično društvo Vitanje, LTO ROGLA-ZREČE, gospodarsko interesno združenje za pospeševanje turizma

Vrednost operacije: 50.521,12 EUR

Odobrena višina sredstev sofinanciranja do največ: 33.951,02 EUR

OPIS IN CILJI PROJEKTA

Projekt »Vzpostavitev Turistično-informacijskega centra Vitanje in ureditev okolice« predvideva širok nabor aktivnosti, celovite ureditve Turistično-informacijskega centra Vitanje (znotraj Centra Nordung) za vse starostne skupine, z namenom ustvarjanja novega delovnega mesta ter razvoj trajnostnega turizma, s prihodnjo ureditvijo zelenih površin ob centru, ter vključitvijo TIC Vitanje v ponudbo Destinacije Rogla-Pohorje.

Z ureditvijo Turistično-informacijskega centra Vitanje se bo pridobila več funkcijska razvojna pisarna s skupnim sprejemnim prostorom in bo omogočala dvig kakovosti bivanja, ohranjanja prebivalstva v občini Vitanje, privabljanja obiskovalcev v okviru Destinacije Rogla-Pohorje in povečanje turistične podjetniške aktivnosti v občini Vitanje in širše s povezovanjem ključnih akterjev kot so društva, obrtniki, podjetniki in podporne inštitucije v občini in širše.

Cilji projekta:

  • oblikovati ustrezne vsebine za oživitev urbanega območja Vitanja,
  • vzpostaviti turistično-informacijski center Vitanje, za nadgradnjo lokalnega dogajanja,
  • dvigniti zavest in informiranje prebivalcev urbanega območja Vitanja o prostočasnih aktivnosti,
  • vzpostavitev pogojev za novo zeleno delovno mesto.

Z veseljem in ponosom sporočamo, da se je maja tudi uradno aktiviral novi Turistično informativni center v Vitanju - TIC Vitanje.

Z ureditvijo skupnih sprejemnih prostorov v Centru Noordung smo zdaj za obiskovalce bolj prijazni in prijetni. Z zagonom točke TIC Vitanje bodo gostje pridobili željene informacije tako s strani zaposlenih, kot s pomočjo informativnih letakov in interaktivnih digitalnih orodij.

Izvajali bomo aktivnosti, ki bodo dodale vrednost tako lokalnemu okolju, kot obiskovalcem Vitanja in destinacije Rogla-Pohorje. Aktivno bomo povezovali ključne lokalne akterje, kot so društva, obrtniki, podjetniki, kultura, zgodovina, turizem, namestitvene in gostinske obrate in tako z bogato ponudbo privabljali obiskovalce v naše kraje. Umestili se bomo v destinacijo Rogla-Pohorje in Pohorje 365 ter skupaj na inovativen in svež način promovirali zelene turistične dejavnosti v regiji.

Prihaja poletje in aktivno pripravljamo osveženo ponudbo doživetij za naše goste od blizu in daleč. Verjamemo, da jih bomo očarali z vsebinami vesoljskega Centra Noordung, sprehodov po okoliških gozdnih in vodnih poteh, obiskom cerkva in edinstvene poti med vodnjaki v starem mestnem jedru Vitanja.

Spremljajte nas preko spletnih medijev in lokalnih časopisov. Vidimo se na 'Trški kuhni', v Centru Noordung, na sprehodu med vitanjskimi vodnjaki, morda na poti na stari grad mimo Dantejevega pekla ali na kosilu 'pri Kuzman'.

Vabljeni na raziskovanje Vitanja in okoliških naravnih in kulturnih znamenitosti. Vse informacije dobite v Centru Noordung, kjer je tudi točka TIC Vitanje.

SHIFT + A