Dežela Vile Eksene

Operacija: Dežela Vile Eksene 
Vodilni partner: Xena d.o.o.. 
Projektna partnerja: Društvo Eksena, Zavod Eksena Records. 


Operacija Dežela Vile Eksene vsebuje postavitev razgibanega in pestrega otroškega igrišča, s kakovostnimi raznovrstnimi igrali, ki bodo otrokom nudila okolje in sredstvo za preživljanje prostega časa in zabavo ter razvijanje psihosenzoričnih, psihomotoričnih sposobnosti, domišljije in socialnih veščin. Načrtovane aktivnosti: izdelava igral in postavitev igrišča, priprava vsebinskega dela in izvedba dogodkov, delavnic. Pričakovani neposredni rezultati: ustvarjeno novo delovno mesto, vzpostavljen skupen prostor, večja vključenost oseb iz prepoznanih ranljivih skupin. 
Odobreni znesek sofinanciranja ter stopnja sofinanciranja: do 48.278,44 € oz. v višini 85 % skupnih upravičenih stroškov operacije. 
Obdobje izvajanja aktivnosti: 18.3.2019 – 30.9.2020. 
 

SHIFT + A