Vztrajno na poti trajnosti

19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sklad ESRR

Operacija: Vztrajno na poti trajnosti

Vodilni partner: Vino Andrejc, Vojko Korošec s.p., vinotoč, proizvodnja električne energije in druge storitve.

Projektna partnerja: LTO Rogla – Zreče, GIZ, Zavod za gozdove Slovenije, KE Slovenske Konjice.

Glavni namen operacije je okrepiti sodelovanje pri razvoju turistične ponudbe in trženja le te, ustvariti ustrezne pogoje za nadaljnji razvoj dejavnosti, in sicer s celovitim integralnim turističnim produktom.

Načrtovane aktivnosti: ureditev in označitev izobraževalno – doživljajsko – informativne poti, izdelava publikacij, promocijski film, oprema degustacijskega prostora.

Pričakovani neposredni rezultati: vzpostavljena pot, nov integralni turistični produkt, povezani in delujoči člani v vzpostavljeni povezavi.

Odobreni znesek sofinanciranja, stopnja sofinanciranja: do 10.048,24 € oz. v višini 80 % skupnih upravičenih stroškov operacije.

Obdobje izvajanja aktivnosti: 1.10.2017 – 28.9.2018.

SHIFT + A