Potrditev Strategije lokalnega razvoja LAS Od Pohorja do Bohorja za programsko obdobje 2021-2027

Obveščamo vas, da je Skupščina LAS Od Pohorja do Bohorja potrdila Strategijo lokalnega razvoja LAS Od Pohorja do Bohorja za programsko obdobje 2021-2027.

Z njo smo opredelili razvojne potrebe in izzive našega območja ter določili prioritete, cilje in merljive kazalnike uresničevanja razvojnih prioritet območja.

SHIFT + A