Predlogi in ideje deležnikov na območju LAS od Pohorja do Bohorja za obdobje 2021–2027

Na območju LAS Od Pohorja do Bohorja smo začeli s pripravo Strategije lokalnega razvoja (SLR) za obdobje 2021 do 2027, ki je podlaga za izvajanje pristopa LEADER/CLLD in črpanje nepovratnih sredstev do leta 2027.

Ker zasledujemo pristop od spodaj navzgor vas vabimo, da pomagate pri pripravi strateškega dokumenta z oddajo vaših projektnih predlogov.

Vabljeni, da izpolnite projektni obrazec, in nam posredujte vaše projektne ideje, ki jih želite uresničiti v naslednjih petih letih na območju občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče. 

Vaše ideje bodo podlaga za pripravo ustreznih ukrepov, ki bodo tematsko prepoznani za lažje izvajanje aktivnosti, in bodo hkrati sestavni del Strategije lokalnega razvoja območja LAS Od Pohorja do Bohorja za novo programsko obdobje. 

Obrazec je dostopen na povezavi: https://forms.gle/6YpBEqAgeL1ysTf38

Rok za oddajo projektnih predlogov: sreda, 24. 05. 2023.

SHIFT + A