LAS »Od Pohorja do Bohorja« objavlja 1. javni poziv za izbor operacij v letu 2019 za sofinanciranje operacij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

31. 5. 2019 - Zamenjana Priloga 1 - finančni načrt operacije zaradi napake v obrazcu. Prosimo, uporabite nov obrazec, ki je priložen spodaj.


Javni poziv je odprt od 15. maja 2019 do 20. junija 2019. Rok za oddajo vlog na javni poziv je do 20. junija 2019 do 12.00 ure.

Namen javnega poziva je izbor operaciji, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju naselij Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče v letu 2019.

Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje stroškov, nastalih pri izvedbi operacij na upravičenem območju, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev, zastavljenih v SLR, in sicer bodo upravičene operacije sofinancirane s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje operacij znaša 251.875,16 EUR.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije znaša 80 %.

Vodilni partner LAS bo organiziral dve informativni delavnici, na katerih bo predstavljen javni poziv. Obe delavnici bosta potekali v sredo, 29. 5. 2019, ob 10.00.

  • 29. 5. 2019 ob 10.00, Šentjur, sejna soba Razvojne agencije Kozjansko,
  • 29. 5. 2019 ob 10.00, Slovenske Konjice, Christianina soba v dvorcu Trebnik.

Informacije o javnem pozivu lahko pridobite po elektronski pošti: info@las-pohorje-bohor.si ali po telefonu 03/ 747 13 08, vsak delovnik od 9:00 do 13:00.
 

SHIFT + A