Učeče se podeželje: Iz preteklosti v sedanjost za prihodnost

Zavest o nujnosti stalnega usposabljanja, učenja, nadgrajevanja svojih sposobnosti in znanja je med prebivalci slabo razvita in bo potrebno posvetiti več pozornosti promociji in uveljavljanju vseživljenjskega učenja. Osnovni namen projekta je tako usmerjen v izvedbo programov usposabljanj, z namenom približati ciljnim skupinam programe ter jih osvestiti o načinu vseživljenjskega učenja, kot merila kakovosti življenja. Ciljne skupine, katerim je projekt namenjen so mladi, ženske, aktivno prebivalstvo, osebe, ki razmišljajo o samozaposlitvi, iskalci zaposlitve, dolgotrajno brezposelne osebe, zaposleni, ki razmišljajo o dodatni poklicni poti, populacija tretjega življenjskega obdobja.
 
Cilj projekta je dvigniti raven usposobljenosti ter spodbujati izobraževanje in vseživljenjsko učenje na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«.
Projekt traja od februarja do septembra 2009. Vodilni partner je Šolski center Slovenske Konjice – Zreče. Projektna partnerja sta Zavod Etno-Eko in GIZ Dravinjska dolina.
 

Skupna vrednost projekta je 39.985 € (z DDV). Stopnja sofinanciranja skupnih upravičenih stroškov projekta, ki ga sofinancirajo EU, MKGP in LAS je do 60 %, višina odobrenega zneska sofinanciranja je do 23.176 €.

Projekt »Učeče se podeželje« je zaključen, priložen je foto material z delavnic.
 
Izvedene so bile delavnice z naštetimi vsebinami:
1.     Ohranjenje podeželja
2.     Kuharska delavnica - Pust
3.     Kako so kuhale naše babice: Jedi iz žitaric
4.     Dobrote velikonocnega zajcka
5.     Prehrana otrok in mladostnikov
6.     Iz babicine kuhinje
7.     NPK kuhar
8.     Komunikacija z gosti
9.     Pravilna izbira vin k vsaki jedi
10. Zdrava prehrana v tretjem življenskem obdobju
11. Kuhinja od Pohorja do Bohorja
12. Jedi od Pohorja do Bohorja
13. V kuhinjo prihaja jesen
14. Tecaj peke kruha
15. Okoljska delavnica (Ponikva, Vitanje)
16. Nemšcina za otroke
17. Anglešcina
18. Nemščina
19. Ohranjenje podeželja
20. Šivanje
 
Več fotografij z delavnic najdete v spodnjih datotekah.