Zahtevana stran ne obstaja

Iskalni niz:

Št. najdenih dokumentov: 30 iskanje je trajalo (s): 0,0759

Novice LAS

Izvedena prva predstavitev Javnega poziva v Slovenskih Konjicah

<p> V sredo, 21. februarja, je bila v Slovenskih Konjicah v dvorcu Trebnik izvedena prva javna predstavitev&nbsp;1. javnega&nbsp;poziva za izbor operacij v letu 2018 za sofinanciranje operacij iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeelja. </p> <p> &nbsp; </p> <p> Na predstavitvi je predstavnica vodilnega partnerja LAS "Od Pohorja do Bohorja" Suzana Zupani Firer predstavila podrobnosti javnega poziva in nekatere spremembe v primerjavi s prejnjim javnim pozivom. Prav tako so udeleenci delavnice imeli monost...</p>

Več

Novice LAS

Predstavitev 1. JP LAS Od Pohorja do Bohorja v letu 2017

<p> Delavnici za predstavitev 1. javnega poziva LAS Od Pohorja do Bohorja v letu 2017 za sofinanciranje v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj: </p> <p> &nbsp; </p> <ul> <li> <strong>torek, 11. april 2017</strong>, ob 11.00 v sejni&nbsp;sobi&nbsp;RA Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 entjur, </li> <li> <strong>etrtek, 13. april 2017</strong>, ob 11.00 v Christianini&nbsp;sobi&nbsp;v Dvoru Trebnik,&nbsp;Grajska 4, 3210 Slovenske Konjice. </li> </ul> <p> &nbsp; </p> <p> Prijave na delavnico po elektronski poti: <a href="mailto:info@las-pohorje-bohor.si">info@las-pohorje-bohor.si</a> ali po telefonu 03&nbsp;747 13 ...</p>

Več

Novice LAS

Predstavitev in delavnica za prvi javni razpis za podukrep 16.4 - Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov in za prvi javni razpis za podukrep 16.9 - Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji

<p> Vljudno vabljeni na predstavitev za prva javna razpisa za&nbsp;podukrepa 16.4 in 16.9, ki bo<strong>&nbsp;v torek, 20. 6. 2017, ob 10.00 uri</strong> v sejni dvorani stavbe Slovenijales, Dunajska cesta 22, 1000 <strong>Ljubljana</strong>.&nbsp; </p> <p> &nbsp; </p> <p> Na predstavitvi bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeelja predstavilo pogoje obeh javnih razpisov in elektronski vnos vloge.&nbsp; </p> <p> &nbsp; </p> <p> Predstavitev javnih razpisov za podukrepa 16.4 in 16.9 bo potekala e na dv...</p>

Več

Novice LAS

Javna predstavitev v Oplotnici bo 8. 3. 2018

<p> Javna predstavitev&nbsp;1. javnega poziva LAS Od Pohorja do Bohorja za izbor operacij v letu 2018 za sofinanciranje operacij iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeelja v Oplotnici <strong>bo 8. marca 2018 ob 12.00 v sejni&nbsp;sobi&nbsp;Obine Oplotnica</strong>. </p> <p> &nbsp; </p> <p> Predstavitev bi morala biti izvedena 22. 3. 2018, ampak je zaradi monega sneenja odpadla. </p>

Več

Novice LAS

Predstavitev projekta ITP zeliarske dediine na Miklavevem sejmu

<p> Na tradicionalnem Miklavevem sejmu v Zgornjem trgu v entjur, kjer bo v soboto, 2. decembra, ivahno, pravljino in zabavno, na 25 stojnicah pa bo zadialo po domaih dobrotah in po praznikih. Zadialo pa bo tudi po zeliih, predvsem zelinem aju. </p> <p> Na sejmu se bo predstavila Zelina kmetija Kalan v okviru projekta Integralni turistini produkt zeliarske dediine, ki ga izvaja LAS Od Pohorja do Bohorja v okviru ukrepa 19.3: Sodelovanje lokalnih akcijskih skupin. </p> <p> &nbsp;Integralni t...</p>

Več

Osnovne informacije

Predstavitev LAS "Od Pohorja do Bohorja"

<p> &nbsp; </p> <p> <strong>NAA VIZIJA</strong> </p> <p> &nbsp; </p> <p> S skupnimi momi na podlagi tradicije, bogate naravne in kulturne dediine naih prednikov ter podjetnosti prebivalcev krepiti gospodarsko mo naega podeelja ter njegovo prepoznavnost kot obmoja, ki je znalo na inovativen nain uspeno spojiti preteklost s prihodnostjo in pri tem ohraniti&nbsp; in nadgraditi svojo podeelsko identiteto. </p> <p> &nbsp; </p> <p> <strong>NA MOTO</strong> </p> <p> &nbsp; </p> <p> Razvijamo prihodnost s tradicijo. </p> <p> &nbsp; </p> <p> <strong>LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA OD POHORJA DO BOHORJA</strong> </p> <p> &nbsp; ...</p>

Več

Novice LAS

Povabilo k sodelovanju na sejmu KOS

<p> Nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji iz LAS irom Slovenije vabimo k sodelovanju (predstavitev in prodaja lastnih proizvodov) na 5. Kmetijsko-obrtnikem sejmu (KOS) v Lenartu, ki bo potekal na Hipodromu Polena med 29. in 31. majem 2015. </p> <p> &nbsp; </p> <p> Za predstavitev dopolnilnih dejavnosti na kmetijah je na voljo pokriti razstavni prostor, cena najema 50,00 EUR + DDV. Za rokodelce - prikaz domae obrti (osebno dopolnilno delo) je najem prostora brezplaen. </p> <p> &nbsp; </p> <p> <strong>Prijava je mogoa do 8....</strong></p>

Več

Novice LAS

LAS Od Pohorja do Bohorja objavlja 1. javni poziv za izbor operacij v letu 2016

<p> <strong>Javni poziv je</strong> <strong>odprt od 2. novembra 2016&nbsp;do 29. decembra 2016. Rok za oddajo vlog</strong> na javni poziv <strong>je do 29. 12. 2016</strong>&nbsp;do 12. ure.<br /> <br /> <strong>Namen javnega poziva</strong> je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresnievanju Strategije lokalnega razvoja (SLR) na obmoju obin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, entjur, Vitanje in Zree v letu 2016 in sofinanciranje njihovih strokov.<br /> <br /> Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje strokov, nastalih...</p>

Več

Novice LAS

Nateaj za izbor logotipa Destinacije Rogla-Pohorje

<p> Ve informacij o nateaju preberite <a href="http://www.mojaobcina.si/zrece/novice/natecaj-za-izbor-logotipa-destinacije-rogla-pohorje.html" target="_blank">tukaj</a>. </p>

Več

Delovanje

Delovanje LAS

<p> &nbsp; </p> <ol> <li> <span style="font-size: 11pt; text-decoration: none; text-underline: none"><strong>1.</strong><span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;</span></span> <u><span style="font-size: 11pt"><strong>Opis aktivnosti za vzpostavitev partnerstva</strong></span></u> </li> </ol> <div style="margin: 0cm 0cm 0pt 21.3pt"> &nbsp; </div> <div style="text-align: justify"> <strong>Obine Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, entjur, Vitanje in Zree</strong> predstavljajo zaokroeno podeelsko obmoje s podobnimi znailnostmi ter predvsem s skupnim ciljem dosei trajnostni in celostni razvoj podeelja. Tako so se leta 2002 dogovorile za vzpostavitev partnerstva ter skupen pristop k pripravi skupnega razvojnega programa podeelja. <b>Izdelavo Razvojnega programa podeelja</b> so z lastnimi finannimi sre...</div>

Več

Novice LAS

V katalogu LAS tudi LAS Od Pohorja do Bohorja

<p> Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izdalo katalog lokalnih akcijskih skupin v programskem obdobju 2014-2020. Katalog vsebuje splone in konkretne podatke o izvajanju ukrepa M19 - LEADER/CLLD v Sloveniji, zemljevid slovenskih lokalnih akcijskih skupin, informacije o vseh slovenskih LAS-ih (predstavitev LAS-a, cilji strategij lokalnega razvoja in po tri projekte vsakega LAS-a). </p> <p> Pristop CLLD/LEADER se v programskem obdobju 20142020 v Sloveniji izvaja kot del skupnega in...</p>

Več

Novice LAS

Sprememba 1. Javnega poziva LAS za izbor operacij v letu 2016

<p> V&nbsp;Uradnem listu RS, t.&nbsp;73/16,&nbsp;z dne 18. 11. 2016 je bila objavljena&nbsp;<strong>Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 20142020 (Uredba). <a href="http://www.uradni-list.si/1/content?id=128330#!/Uredba-o-spremembah-in-dopolnitvah-Uredbe-o-izvajanju-lokalnega-razvoja-ki-ga-vodi-skupnost-v-programskem-obdobju-2014-2020" target="_blank">Uredba je dostopna na tej povezavi</a>.</strong> </p> <p> &nbsp; </p> <p> Skladno s sprejeto Uredbo &nbsp;je 1. Javni poziv LAS s pripadajoo razpisno dokumentacijo <a href="http://www.las-pohorje-bohor.si/Razpisi_1.html">ustrezno dopolnjen</a>, in sicer v naslednjih tokah: </p> <ul> <li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><u>Javni poziv LAS</u></strong> </li> </ul> <p> &nbsp; </p> <p> 1. Pri poglavju 3.1 Upravieni vlagatelji je za drugim odstavkom ...</p>

Več

Kneippova načela

Kneippova naela

<div> Na delavnicah so bila predstavljena Kneippova naela. </div> <div> &nbsp; </div> <div> Predstavitev z delavnice lahko prenesete na spodnji povezavi. </div>

Več

Katalog tipskih rešitev Kneippovih parkov

Katalog tipskih reitev Kneippovih parkov

<div> Katalog tipskih reitev Kneippovih parkov za zasebne in javne povrine bodo vsi zainteresirani&nbsp;investitorji lahko pridobili na Razvojni agenciji Kozjansko v entjurju. </div> <div> &nbsp; </div> <div> Predstavitev z delavnice lahko prenesete na spodnji povezavi. </div>

Več

Informacija o sofinanciranju

Informacija o sofinanciranju

<p> &nbsp; </p> <p> &nbsp; </p> <p style="text-align:center"> <img alt="" height="190" src="/f/img/Image/RAKO/LAS/LAS_EKP_komplet.jpg" width="1000" /> </p> <p> &nbsp; </p> <p> &nbsp; </p> <ul> <li> <a href="https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl" target="_blank">Evropska Komisija - kmetijstvo in razvoj podeelja</a> </li> <li> <a href="https://www.program-podezelja.si/sl/" target="_blank">Program razvoja podeelja</a> </li> </ul> <p> &nbsp; </p> <p> <img alt="" height="244" src="/f/img/Image/RAKO/LAS/las_logotip_mali.jpg" style="float:right" width="150" /> </p> <p> <strong>Lokalna akcijska skupina&nbsp;Od Pohorja do Bohorja</strong> </p> <p> Leta 2008 je bilo obmoje sedmih obin Od Pohorja do Bohorja s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) potrjeno za Leader obmoje, ki se imenuje <strong>Lokalna akcijska skupina (LAS) Od Pohorja do Bohorja</strong> in se razprostira na <strong>obmoju obin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice...</strong></p>

Več

Novice LAS

Delavnica na temo dostopnosti

<p> Spotovani, </p> <p> Vljudno vabljeni na predavanje ge. Andreje Albreht,&nbsp;direktorice zavoda Dostop, z naslovom: </p> <p> <strong>DOSTOPNOST: Uvod v celostno razumevanje dostopnosti in usmeritve pri nartovanju ureditev, opreme in informacij v urbanih okoljih, ob upotevanju ranljivih skupin.</strong> </p> <p> Predavanje bo&nbsp;<strong>26. 10. 2018 ob 10.00 v sejni sobi Razvojne agencije Kozjansko</strong>, Ulica skladateljev Ipavcev 17, entjur. </p> <p> &nbsp; </p> <p> Program: </p> <ul> <li>10.00 do 11.00&nbsp; Celostno razumevanje dostopnosti in usmeritve pri nartov...</li></ul>

Več

Novice LAS

Prvo ponovoletno sreanje UO, RO in Sveta upanov LAS

<p> V etrtek, 8. 1. 2015, so se v Preuitkarski koi na Hudinji v Vitanju sestali lani Upravnega odbora (UO) LAS, ki so obravnavali aktualno problematiko, vezano na izvajanje programa Leader v obdobju 2014-2020. Glede na to, da v lanskem letu ni bilo javnega poziva LAS in ga tudi v letonjem letu ni priakovati, saj bo veina aktivnosti usmerjena v pripravo Strategije lokalnega razvoja, so se prisotni strinjali, da je kljub t. i. investicijskemu zatiju, potrebno z delom LAS aktivno nadaljev...</p>

Več

Novice LAS

Predlog Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 20142020

<p> Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo predstavilo dolobe UREDBE o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 20142020 (v nadaljevanju: Uredba CLLD). </p> <p> &nbsp; </p> <p> Predstavitev je bila namenjena vsem zainteresiranim lokalnim akterjem, ki vidijo prilonost za lokalni razvoj po pristopu od spodaj navzgor. </p> <p> &nbsp; </p> <p> Ve na <a href="http://www.program-podezelja.si/sl/22-vsebina-prp-2014-2020/271-16-1-2015-predstavitev-predloga-uredbe-o-izvajanju-lokalnega-razvoja-ki-ga-vodi-skupnost-v-programskem-obdobju-2014-2020" target="_blank">http://www.program-podezelja.si/sl/22-vsebina-prp-2014-2020/271-16-1-2...</a></p>

Več

Novice LAS

Vabilo na 2. delavnico za pripravo programa razvoja kmetijstva in podeelja obine entjur 2015-2020

<p> Lepo vabljeni na delavnico, kjer vas bomo seznanili s predlogom razvojnih usmeritev v prihodnjem petletnem obdobju in z monostjo financiranja posameznih projektov. </p> <p> &nbsp; </p> <p> Vsebina delavnice: </p> <ul> <li>izhodia razvoja kmetijstva in podeelja v okviru pobude CLLD (Razvoj, ki ga vodi lokalna skupnost), </li> <li>predstavitev projekta Lokalna samooskrba, </li> <li>predstavitev predloga oblikovane vizije in stratekih ciljev, </li> <li>ukrepi in pobude. </li> </ul> <p> &nbsp; </p> <p> Delavnica bo potekala <strong>v etrtek, 28. maja 20...</strong></p>

Več

Novice LAS

LAS Od Pohorja do Bohorja in LAS Obsotelje in Kozjansko gostili LAS iz Bolgarije

<p> LAS Od Pohorja do Bohorja je gostila predstavnike LAS Lyaskovets-Strazhitsa iz Bolgarije, ki so si na obmoju obin Zree in entjur ogledali rezultate uspeno izvedenih Leader projektov. Zanimala jih je predvsem sestava projektnih partnerstev, nain financiranja ter razlogi priprave in izvedbe posameznih projektov. </p> <p> &nbsp; </p> <p> Z mnogimi izkunjami od ideje do realizacije, jim je najprej g. Martin Mrzdovnik predstavil projekt Obnova eleznike postaje v Zreah, kjer se je tudi priel njiho...</p>

Več

Novice LAS

LAS Od Pohorja do Bohorja vabi na sejem AGRA v Gornji Radgoni

<p style="text-align: justify;"> Tudi letos se LAS Od Pohorja do Bohorja predstavlja na <strong>53. mednarodnem kmetijsko-ivilskem sejmu v Gornji Radgoni.</strong> </p> <p style="text-align: justify;"> Tokrat se bomo predstavili na &nbsp;razstavnem prostoru <strong>Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.</strong> </p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp; </p> <p style="text-align: justify;"> Predstavitev bo potekala v&nbsp;<strong>ponedeljek, 24. avgusta 2015, v Hali A</strong> (nasproti glavnega vhoda). </p> <p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"> &nbsp; </p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Vabimo vas, da nas obiete in doivite utrip LAS Od Pohorja do Bohorja!</strong> </p>

Več

Novice LAS

Izla je letonja tevilka asopisa POB

<p> Predstavljamo vam novo tevilko asopisa POB, asopisa Lokalne akcijske skupine Od Pohorja do Bohorja. </p> <p> &nbsp; </p> <p> Tokratna tevilka asopisa je izdana v elektronski obliki. </p> <p> &nbsp; </p> <p> Zaradi nove perspektive je letonji POB namenjen podrobneji <strong>predstavitvi postopka izvajanja CLLD 2014-2020</strong>. </p> <p> &nbsp; </p> <p> Najdete ga v <strong><a href="http://las-pohorje-bohor.si/POB---casopis-LAS-Od-Pohorja-do-Bohorja.html">arhivu POB-ov</a></strong>. </p>

Več

Novice LAS

LAS na Mlinarski nedelji

<p> Z namenom promocije in predstavitve LAS smo sodelovali na tradicionalni, e 10. Mlinarski nedelji, ki je v nedeljo, 11. 9., potekala na Pungartnikovi (Vovkovi) kmetiji v Lokovini pri Dobrni. </p> <p> &nbsp; </p> <p> Predstavitev je popestril Mirko ander z zgodbami razbojnika Guzeja ter mlinskih kamnov izpod Rifnika. </p>

Več

Novice LAS

Sreanje na temo lokalne samooskrbe

<p> V sodelovanju z Obino entjur, Razvojno agencijo Kozjansko, KGZ Celje enota entjur in olskim centrom entjur organiziramo sreanje, kjer bomo predstavili <strong>potek aktivnosti za poveanje lokalne samooskrbe</strong> (uvajanje lokalno pridelane hrane v ole, vrtce ), in sicer v </p> <p> &nbsp;&nbsp; </p> <p align="center"> <strong>etrtek, 22. septembra 2016, ob 14.30 uri</strong> </p> <p align="center"> <strong>&nbsp;na Razvojni agenciji Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 entjur.</strong> </p> <p align="center"> &nbsp; </p> <p> Potek sreanja: </p> <ul> <li>Pozdrav </li> <li>Predstavitev dosedanjih aktivnosti (projektna...</li></ul>

Več

Novice LAS

Sodelovanje na Kmetijski trnici 2016

<p> Na povabilo Drutva za razvoj podeelja med Snenikom in Nanosom bo LAS Od Pohorja do Bohorja sodelovala na vednevni prireditvi Kmetijska trnica 2016, ki bo ta vikend v Ilirski Bistrici, ve v priloenem programu. </p> <p> &nbsp; </p> <p> Samo predstavitev LAS bosta obogatila ekoloka kmetija adej z mlenimi izdelki, iti in moko ter turistina kmetija Arbajter z mesnimi izdelki. </p>

Več

Novice LAS

Svetovni dan turizma odpira vrata in okna v iko kartuzijo

<p> Ob svetovnem dnevu turizma svoja vrata na steaj odpira ika kartuzija, nekdanji kartuzijanski samostan, ki v neokrnjeni Dolini svetega Janeza e od 12. stoletja pripoveduje osupljive zgodbe. "Tiha lepotica" danes na ogled postavlja tiri stalne razstave, med njenimi zidovi v miru in tiini zorijo penine konjikega podjetja Zlati gri, pod oboki mojster lonarjenja izpod prstov izvablja prekrasne glinene izdelke, v zelini lekarni najdete zdravilne aje, napitke in izdelke, ki zdravijo t...</p>

Več

Novice LAS

Znani nagrajenci nagradne igre LAS

<p> Na sede LAS Od Pohorja do Bohorja je prispelo kar 50 izpolnjenih kriank, ki so bile objavljene v asopisu <strong><a href="http://www.las-pohorje-bohor.si/POB---casopis-LAS-Od-Pohorja-do-Bohorja_2.html">POB</a></strong>, od tega 33 s pravilnimi odgovori. </p> <p> &nbsp; </p> <p> Komisija je rebanje nagrajencev izvedla 2. 12. 2016, na sedeu LAS, in sicer so bili izrebani: </p> <p> <strong>Marija Marem</strong>, Krivica 43a, Prevorje; </p> <p> <strong>Stanislav Prelonik</strong>, Mestni trg 12, Slovenske Konjice; </p> <p> <strong>Marija Fiderek</strong>, kalce 33, Slovenske Konjice. </p> <p> &nbsp; </p> <p> Nagrajenci bodo o prevzemu nagrade obveeni z navadno poto. </p> <p> &nbsp; </p> <p> Sren...</p>

Več

Novice LAS

LAS Od Pohorja do Bohorja objavlja 1. javni poziv za izbor operacij v letu 2016 za sofinanciranje operacij iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeelja

<p> <strong>Javni poziv je odprt od 19. decembra 2016 do 20. januarja 2017. Rok za oddajo vlog na javni poziv je do 20. 1. 2017&nbsp;do 12. ure.</strong> </p> <p> <br /> Razpis je objavljen na: <a href="http://www.las-pohorje-bohor.si/Razpisi_1.html">http://www.las-pohorje-bohor.si/Razpisi_1.html</a> </p> <p> <br /> Informacije o javnem pozivu lahko pridobite po elektronski poti: <a href="mailto:info@las-pohorje-bohor.si">info@las-pohorje-bohor.si</a> ali po telefonu 03/ 747 13 02, vsak delovnik od 9:00 do 13:00. </p> <p> &nbsp; </p>

Več

Novice LAS

LAS Od Pohorja do Bohorja objavlja 1. javni poziv za izbor operacij v letu 2017 za sofinanciranje operacij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

<p> <strong style="color:rgb(49, 49, 49); font-size:13.2px">Javni poziv je</strong><span style="font-size:13.2px">&nbsp;</span><strong style="color:rgb(49, 49, 49); font-size:13.2px">odprt</strong><span style="font-size:13.2px">&nbsp;</span><strong style="color:rgb(49, 49, 49); font-size:13.2px">od 24. marca 2017 do 10. maja 2017. Rok za oddajo vlog</strong><span style="font-size:13.2px">&nbsp;na javni poziv&nbsp;</span><strong style="color:rgb(49, 49, 49); font-size:13.2px">je do 10.5.2017</strong><span style="font-size:13.2px">&nbsp;do 13. ure.</span><br style="font-size: 13.2px;" /> <br style="font-size: 13.2px;" /> <strong style="color:rgb(49, 49, 49); font-size:13.2px">Namen javnega poziva</strong><span style="font-size:13.2px">&nbsp;je izbor operaciji, katerih rezultati prispevajo k uresnievanju Strategije lokalnega razvoja (SLR)&nbsp;</span><strong style="color:rgb(49, 49, 49); font-size:13.2px">na obmoju</strong><span style="font-size:13.2px">&nbsp;</span><strong style="color:rgb(49, 49, 49); font-size:13.2px">naselij Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, entjur, Vitanje in Zree</strong><span style="font-size:13.2px">&nbsp;v letu 2017.</span><br style="font-size: 13.2px;" /> <br style="font-size: 13.2px;" /> <span style="font-size:13.2px">Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje strokov, nastalih pri izvedbi operacij na upravienem obmoju, katerih rezu...</span></p>

Več

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Občina Šentjur