Zahtevana stran ne obstaja

Iskalni niz:

Št. najdenih dokumentov: 30 iskanje je trajalo (s): 0,1615

Območje

Območje LASZNAČILNOSTI OBMOČJA LAS
 
Območje LAS, ki zajema občine Dobje, Šentjur, Slovenske Konjice, Vitanje, Dobrna, Zreče in Oplotnica meri 528,9 km2, kar predstavlja 2,6% površine Slovenije. Na območju je ob popisu prebivalstva, leta 2002, živel 47.601 prebivalec, leta 2007 pa 49.018 prebivalcev, kar predstavlja 2,4% vseh prebivalcev Slovenije. Gostota poselitve znaša za območje 93 prebivalcev na km², vendar so znotraj območja precejšnje razlike. Medtem ko je ravn...

Več

Območje

Območje LAS

Lokalno partnerstvo Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja« (v nadaljevanju: LAS) se je oblikovalo na območju občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče, ki zajema območje v skupni velikosti 528,9 km² ter na katerem živi 49.337 prebivalcev (stanje na dan 1.7.2014, SURS).

 

LAS pokriva strnjeno območje sedmih občin in predstavlja homogeno geografsko in funkcionalno celoto. Pretežni del območja, ki ga pokriva LAS, spada v Savinj...

Več

Novice LAS

Sprememba 1. Javnega poziva LAS za izbor operacij v letu 2016

V Uradnem listu RS, št. 73/16, z dne 18. 11. 2016 je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uredba). Uredba je dostopna na tej povezavi.

 

Skladno s sprejeto Uredbo  je 1. Javni poziv LAS s pripadajočo razpisno dokumentacijo ustrezno dopolnjen, in sicer v naslednjih točkah:

  •          Javni poziv LAS

 

1. Pri poglavju 3.1 Upravičeni vlagatelji je za drugim odst...

Več

Projekti

Projekti

Na območju Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja« je zaključenih vseh 71 projektov.

 

Lokalna akcijska skupina LAS »Od Pohorja do Bohorja« je na podlagi delovnih srečanj z aktivnimi predstavniki vseh treh sektorjev (zasebnega, javnega in ekonomskega) pridobila nabor projektnih predlogov za izvajanje Lokalne razvojne strategije v letu 2008 za območje sedmih občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče.

 

LAS »Od Pohorja d...

Več

Delovanje

Delovanje LAS

 

  1. 1.  Opis aktivnosti za vzpostavitev partnerstva
 
Občine Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče predstavljajo zaokroženo podeželsko območje s podobnimi značilnostmi ter predvsem s skupnim ciljem doseči trajnostni in celostni razvoj podeželja. Tako so se leta 2002 dogovorile za vzpostavitev partnerstva ter skupen pristop k pripravi skupnega razvojnega programa podeželja. Izdelavo Razvojnega programa podeželja so z lastnimi fin...

Več

Novice LAS

LAS »Od Pohorja do Bohorja« aktivna tudi v obdobju 2014-2020

V sredo, 16. septembra 2015, je bila na Razvojni agenciji Kozjansko, izvedena že sedma delavnica LAS za pripravo Strategije lokalnega razvoja (SLR), kar je trenutno glavna naloga LAS. V SLR bo območje LAS, ki vključuje občine Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče, na podlagi analize lokalnih potreb in zmožnosti območja, zastavilo razvojne cilje, k uresničevanju katerih si bo v obdobju 2014-2020 prizadevalo. Cilji pa morajo biti seveda usklajeni tud...

Več

Informacija o sofinanciranju

Informacija o sofinanciranju

 

 

 

 

 

Lokalna akcijska skupina »Od Pohorja do Bohorja«

Leta 2008 je bilo območje sedmih občin Od Pohorja do Bohorja s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) potrjeno za Leader območje, ki se imenuje Lokalna akcijska skupina (LAS) »Od Pohorja do Bohorja« in se razprostira na območju občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Sloven...

Več

Novice LAS

Izšla je letošnja številka časopisa POB

Predstavljamo vam novo številko časopisa POB, časopisa Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja«.

 

Tokratna številka časopisa je izdana v elektronski obliki.

 

Zaradi nove perspektive je letošnji POB namenjen podrobnejši predstavitvi postopka izvajanja CLLD 2014-2020.

 

Najdete ga v arhivu POB-ov.

Več

Novice LAS

Svetovni dan turizma odpira vrata in okna v Žičko kartuzijo

Ob svetovnem dnevu turizma svoja vrata na stežaj odpira Žička kartuzija, nekdanji kartuzijanski samostan, ki v neokrnjeni Dolini svetega Janeza že od 12. stoletja pripoveduje osupljive zgodbe. "Tiha lepotica" danes na ogled postavlja štiri stalne razstave, med njenimi zidovi v miru in tišini zorijo penine konjiškega podjetja Zlati grič, pod oboki mojster lončarjenja izpod prstov izvablja prekrasne glinene izdelke, v zeliščni lekarni najdete zdravilne čaje, napitke in izdelke, k...

Več

Novice LAS

LAS »Od Pohorja do Bohorja« objavlja 1. javni poziv za izbor operacij v letu 2016

Javni poziv je odprt od 2. novembra 2016 do 29. decembra 2016. Rok za oddajo vlog na javni poziv je do 29. 12. 2016 do 12. ure.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče v letu 2016 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje stroškov, n...

Več

Novice LAS

Znani nagrajenci nagradne igre LAS

Na sedež LAS »Od Pohorja do Bohorja« je prispelo kar 50 izpolnjenih križank, ki so bile objavljene v časopisu POB, od tega 33 s pravilnimi odgovori.

 

Komisija je žrebanje nagrajencev izvedla 2. 12. 2016, na sedežu LAS, in sicer so bili izžrebani:

Marija Marem, Krivica 43a, Prevorje;

Stanislav Preložnik, Mestni trg 12, Slovenske Konjice;

Marija Fideršek, Škalce 33, Slovenske Konjice.

 

Nagrajenci bodo o prevzemu nagrade obveščeni z navadno pošto.

...

Več

Novice LAS

LAS »Od Pohorja do Bohorja« objavlja 1. javni poziv za izbor operacij v letu 2016 za sofinanciranje operacij iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Javni poziv je odprt od 19. decembra 2016 do 20. januarja 2017. Rok za oddajo vlog na javni poziv je do 20. 1. 2017 do 12. ure.


Razpis je objavljen na: http://www.las-pohorje-bohor.si/Razpisi_1.html


Informacije o javnem pozivu lahko pridobite po elektronski pošti: info@las-pohorje-bohor.si ali po telefonu 03/ 747 13 02, vsak delovnik od 9:00 do 13:00.

 

Več

Novice LAS

LAS »Od Pohorja do Bohorja« objavlja 1. javni poziv za izbor operacij v letu 2017 za sofinanciranje operacij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Javni poziv je odprt od 24. marca 2017 do 10. maja 2017. Rok za oddajo vlog na javni poziv je do 10.5.2017 do 13. ure.

Namen javnega poziva je izbor operaciji, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju naselij Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče v letu 2017.

Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje stroškov, nastalih pri izvedbi operacij na upravičenem območju, kater...

Več

Novice LAS

Predstavitev 1. JP LAS »Od Pohorja do Bohorja« v letu 2017

Delavnici za predstavitev 1. javnega poziva LAS »Od Pohorja do Bohorja« v letu 2017 za sofinanciranje v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj:

 

  • torek, 11. april 2017, ob 11.00 v sejni sobi RA Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur,
  • četrtek, 13. april 2017, ob 11.00 v Christianini sobi v Dvoru Trebnik, Grajska 4, 3210 Slovenske Konjice.

 

Prijave na delavnico po elektronski pošti: info@las-pohorje-bohor.si ali po telefonu 03 74...

Več

Novice LAS

Hoja med krošnjami

V torek, 12. septembra, so predstavniki Destinacije Rogla-Pohorje obiskali Narodni park Bavarski gozd z namenom spoznati primer dobre prakse projekta »hoja med krošnjami«, ki si ga v zelo bližnji prihodnosti želijo uresničiti tudi na Rogli.

 

Z namenom približati vsebino projekta zainteresirani javnosti, se je na pobudo Občine Zreče, ob podpori Turistične kooperative Konjice in ob strokovni podpori dr. Jurija Guliča iz Zavoda RS za varstvo narave Slovenije ter dr. Tanje ...

Več

Novice LAS

LAS »Od Pohorja do Bohorja« objavila 1. javni poziv za izbor operacij v letu 2018 za sofinanciranje operacij iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

 

Javni poziv je odprt od 16. februarja 2018 do 10. aprila 2018 do 12.00.

 

Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče v letu 2018 in sofinanciranje njihovih stroškov.

 

Predstavitve javnega poziva LAS »Od Pohorja do Bohorja«:

  • sreda, 21. 2. 2018, ob 12.00, Christianina soba dvorca Trebnik, Sloven...

Več

Novice LAS

Izvedena prva predstavitev Javnega poziva v Slovenskih Konjicah

V sredo, 21. februarja, je bila v Slovenskih Konjicah v dvorcu Trebnik izvedena prva javna predstavitev 1. javnega poziva za izbor operacij v letu 2018 za sofinanciranje operacij iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

Na predstavitvi je predstavnica vodilnega partnerja LAS "Od Pohorja do Bohorja" Suzana Zupančič Firer predstavila podrobnosti javnega poziva in nekatere spremembe v primerjavi s prejšnjim javnim pozivom. Prav tako so udeleženci delavnice imeli mo...

Več

Projekti

Na poti z Guzajem

 

Projekt na poti z Guzajem je uspešno zaključen

 
Prevorski kulturniki in planinci so že pred več kot desetimi leti krenili po Guzajevih sledeh in jo vsako leto nadgrajevali z odkrivanjem krajevnih znamenitosti in oživljanjem takratnih Guzajevih pustolovščin. Koncem letošnjega avgusta pa je Krajevna skupnost Prevorja (KS), kot vodilni projektni partner skupaj s partnerjema KS Planina pri Sevnici in občino Dobje uspešno izpeljala projekt Na poti z Guzaje...

Več

Projekti

Ureditev pohodnih poti

 
Po obronkih Občine Dobrna – Od Miklavža do Miklavža

 

V okviru projekta »Ureditev pohodnih poti«  so člani Planinskega društva Dobrna trasirali pohodno pot, ki se imenuje »pot po obronkih Občine Dobrna oziroma Od Miklavža do Miklavža«. Projekt je del Letnega izvedbenega načrta za leto 2008, projektne aktivnosti so potekale od oktobra 2008 do oktobra letos.
 
V ureditev pohodne poti po obronkih občine je bilo vloženeg...

Več

Projekti

Tržnica Vitanje

 

Projekt je že zaključen, tržnica se je v Vitanju vzpostavila, na njej se s svojimi pridelki in izdelki (kruh, pecivo, potice, kislo zelje, kisla repa, rezanci, sir, zelišča, zelenjava ...) vsako soboto predstavljajo predvsem članice Društva kmečkih žena Lipa Vitanje.
 
Območje občine Vitanje je geografsko gledano ločeno od ostalih krajev, zaradi česar se je med prebivalstvom pojavila potreba po vzpostavitvi ustreznega prostora, kjer bi bilo možno pridobiti lokal...

Več

Projekti

Mobilna lokalna tržnica

Zaradi velike odvisnosti od globalnega trga, kar lahko privede do velikih nihanj v dobavi in predvsem v cenah živil, se bo potrebno vedno bolj usmerjati na domačo ponudbo. Namen projekta Mobilna lokalna tržnica je tako na inovativen način vzpostaviti lokalno samooskrbo z živili v praksi. Na ta način se bo ponudnikom omogočila prodaja njihovih pridelkov/izdelkov, povečala konkurenčnost, hkrati pa spodbudil razvoj podeželja.
 
V I. fazi projekta (od aprila do septembra 2009...

Več

Projekti

Ureditev tematsko-učne poti Oplotniški vintgar

Na območju občine Oplotnica je bila v preteklosti zelo pomembna lesarska dejavnost, s katero je povezan tudi potok Oplotnica. Potok in z njim vintgar je bil edina oskrbovalna pot z lesom iz pohorskih gozdov in zato je bila ena glavnih dejavnosti tukaj furmanstvo. Namen projekta je ureditev in ohranjanje naravnega območja ob potoku Oplotnica, ki je bilo v preteklosti zelo pomembno za lokalno prebivalstvo, saj mu je predstavljalo pomemben vir dohodka. Na potoku Oplotnica je bilo v prete...

Več

Projekti

Večjezični informativno-turistični portal o Guzaju

Območje KS Prevorje je posejano z legendami in objekti, ki so vezani na življenje Franca Guzaja, ki je v ljudskem izročilu poznan kot razbojnik Guzaj. Med lokalnim prebivalstvo živi ogromno zgodb, legend in anekdot iz njegovega skrivaškega življenja na tem delu Kozjanskega - kar vse predstavlja neprecenljivo zgodovinsko vrednost za potomce, zato je potrebno ohranjeno gradivo o njegovem življenju v celoti zbrati, urediti in predstaviti širši javnosti na sodoben, inovativen in širo...

Več

Projekti

Teden starih obrti in običajev v Dobju

Občina Dobje, kot mlada in ena izmed najmanjših občin, je zelo slabo poznana. In sicer tako v smislu geografske lokacije, kakor tudi po svojih naravnih in kulturnih danosti. Predvsem pa ni prepoznavna kot območje z izjemnimi znanji domačinov. Namen projekta je evidentirati še ohranjena stara znanja, obrti, opravila in običaje z namenom njihove ohranitve ter jih predstaviti širši javnosti, z izvedbo delavnic, ki naj bi postale tradicionalne ter na katerih se bodo lahko udeleženci ...

Več

Projekti

Dodajanje vrednosti travniškim sadovnjakom – »Domače jabolko«

Občina Vitanje - občinsko zemljišče pod Štajnhofom

Občina Vitanje - občinsko zemljišče pod Štajnhofom

Občina Dobrna - kmetija Javornik, Strmec nad Dobrno

Občina Dobrna - kmetija Javornik, Strmec nad Dobrno

Občina Zreče - ekološka kmetija Gričnik, Boharina

Občina Zreče - ekološka kmetija Gričnik, Boharina

Občina Slovenske Konjice - kmetija Kukovič, Klokočovnik

Občina Slovenske Konjice - kmetija Kukovič, Klokočovnik

Občina Dobje - ekološka kmetija Čadej, Završe

Občina Dobje - ekološka kmetija Čadej, Završe

Občina Šentjur - Šolski center Šentjur, ekološko posestvo

Občina Šentjur - Šolski center Šentjur, ekološko posestvo

Občina Oplotnica - kmetija Kunej, Brezje pri Oplotnici

Občina Oplotnica - kmetija Kunej, Brezje pri ...

Več

Projekti

Z objektivom na lov - »Foto lov«

Na območju Občine Dobje je že vseskozi pomemben lov in posledično lovski turizem, kajti ravno tuji lovci so pogosto prihajali v te kraje na lov na divjad. Pri dejavnosti lovskega društva prihaja do nesoglasja med poudarjanjem sobivanja med živalmi in človekom ter dvigom etične in moralne zavesti na eni strani ter klasičnim lovom na drugi strani, ki dobiva negativen predznak. Zato se je pojavila potreba po nadgradnji dosedanjega produkta, torej klasičnega lova z naravo skladnejši...

Več

Projekti

Prav lepo je res na deželi

Območje LAS je bogato z naravno in kulturno dediščino ter turistično ponudbo, ki je še vedno premalo prepoznavna.

Turizem predstavlja pomembno razvojno in poslovno priložnost za območje LAS in mu je treba nameniti veliko mero pozornosti. Bogata naravna in kulturna dediščina, prijazni ljudje, zagovorniki kulture, kmetije z različnimi dopolnilnimi dejavnostmi, predstavljajo pomemben vir turistične ponudbe območja, ki pa je premalo prepoznavna.

Kljub zadovoljivi turističn...

Več

Projekti

Apiterapevtski čebelnjak in čebričenje - Wellness natur

Območje občine Dobje je trenutno slabo pokrito s turistično ponudbo. Obstoječa turistična ponudba ima precej »klasičen« značaj in manjka ji inovativnega pristopa. Podobno stanje je trenutno tudi na Kozjanski domačiji. Gre za blagovno znamko, ki za sabo skriva raznoliko turistično ponudbo na podlagi tradicije. Za potrebe obogatitve turistične ponudbe na območju Dobja se bo le ta nadgradila z inovativnim turističnim produktom, ki bo vključeval apiterapijo in čebričenje.

...

Več

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Občina Šentjur